Megafit Sport cam kết bảo mật Thông tin của Khách hàng theo đúng các nội dung được quy định tại Chính sách này và quy định của pháp luật.

Megafit Sport sẽ áp dụng phương án và giải pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để bảo vệ hiệu quả nhất Thông tin của Khách hàng. Tuy nhiên, lưu ý rằng mặc dù Megafit Sport thực hiện các phương thức hợp lý để bảo vệ Thông tin của Khách hàng, nhưng không có trang web, đường truyền Internet, hệ thống máy vi tính hay kết nối không dây nào là an toàn tuyệt đối. Do vậy, Megafit Sport không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin Khách hàng cung cấp cho Megafit Sport sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và Megafit Sport không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép, rò rỉ Thông tin của Khách hàng mà không do lỗi của Megafit Sport. Nếu Khách hàng không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên, Megafit Sport khuyến nghị Khách hàng không nên gửi Thông tin đến cho Megafit Sport.